408. Boek Instituut voor Doofstommen in beeld deel 3

 

Reactie plaatsen

Reacties

Rene van der Veen
11 jaar geleden

Lezers en kijkers. Vorige heer heb ik over de roosters geschreven en nu gaat over de financieel. Ja dat moet altijd wel onder de jaarvergadering de financieel geheel op de tafel liggen van de inkomsten en uitgaven, daarvoor de afgelopen jaar het bedrag van het ontvangst en uitgaven heeft ontvangen en betaald. Het heeft altijd nooit makkelijk van het bedrag geheel juist berekend. Het instituut kost heel veel geld wat er nodig hebben voor de leerlingen en bewoners worden uitbetaald. Alle dove leerlingen die ze op ivd worden opgenomen en moesten de verklaring-formulieren ingevuld over het hoge - midden - lage inkomen en uitkeringen. Er zijn de drie manieren van het kostgeld a. Rijker, normaal, en arme leerlingen daarom op het instituut berekende de rijke leerlingen naar de speciaal kostgeld en normaal en arme allebeiden hetzelfde kostgeld, De rijker leerlingen leefden op het instituut naar de apart speciaal plaats waar ze in de eetzaal, slaapzaal, ontspanningskamer, in de tuin, vrije tijd buiten van ivd.
Ze kregen de goede ontbijt - maaltijd - avondmaaltijd en ook goed en veerachtige bed op de vrije slaapzaal. Ze droegen altijd gepaste kleding, schoenen en hoofddeksel ( pet en hoed ) en ook mooie horloge - portenfuille - etui met het geld en ook naar vrije tijd mochten roken. De andere leerlingen leefden op IVD normaal en betaal hun ouders de middeninkomen 300 gulden per jaar voor het kostgeld met zonder inbegrepen van de reparatie van kleding/schoeisel en ondergoederen en ook wat de materialen van de schoolkosten. Ouders de uitkeringen hoefden niet het kostgeld betalen met inbegrepen van de reparatiekosten plus de schoolmaterialen die worden uitbetaald van het gemeente waar de leerlingen hun woonachtig afkomst. Vooral het meeste door de doofstom-menfonds dat hebben de sponsers van het bedrijven en mensen ontvangen en voor de arme leerlingen volledig hebben gesteund. In de kasboek van het ontvangst en uitgaven worden ingechreven ( zeer verplicht ) ook van de giften en sponers vermelden. Alleen de vrijstelling van de belastingen op van de giften en sponers. Maar alleen van het ontvangst van de reparaties en andere moesten wel belasting betalen. Op het instituut heeft zo erg vaak de gemaakte kostuums en anderen aan de arme leerlingen weggegeven, Zoals Mgr A Hermus het bezoek bij de Goddienstvereinging in Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Tilburg, Eindhoven, Roosendaal, Roermond en Nijmegen heeft van zijn liefde het geld (doofstommenfonds) aan de arm-leerlingen weggegeven en ook op het instittut heel vaak heeft gedaan. Bestaat nu nog de doofstommenfonds ??? En dan nu de kentalis het bestuur hoort bij van alle 17 plaatselijk gebouwen waaronder het hoofd van het R.K. Instituut voor Doofstommen te St Michielsgestel.
Renevan der Veen.

Rene van der Veen
11 jaar geleden

Lezers en Kijkers. Boven foto 11 dat de jaarelijks bestuurvergadering dat gaat ook over het gemaakte roosters voor de schooltijden - ambachten - goddienst - christelijke opvoeding - vakantie - vrije dagen.
De gewijzigd en ongewijzigd van de roosters bevatten zeer weinig dat bleef nog hetzelde in jaren de periodejaar van 1934 - 1944 en daarna 1945 werden nog meer gewijzigd van de roosters. Hier de volgt van de Roosters.

Zondags s,morgens van om 11.00 - 12,00 uur en om 15.00 - 16.00 op de school, daarna in 1939 werd geheel vervalt. Daaarna volgt nu
op Zondags 6.45 opstaan - 7.15 H.Mis - 8.00 eetzaal - 9.30 plechtige hoogmis 13.00 eetzaal 14.30 plechtige lof -
16.00 en 19.00 eetzaal - 21.00 bedtijd (kleine jongens om 19.30 uur bedtijd.
Door de week behalve Woensdags en Zaterdags
6.15 opstaan - 6,45 H. Mis - 7.30 eetzaal - 8.45 school - 9.45 pauze - 10.15 school - 11.45 pauze - 12.00 eetzaal -
13.30 ambachten ( van 7 - 10 klas ) 13.45 school van 1 - 6 klas 14.15 pauz - 15.00 ambachten ( alleen van 6 Klas )
van 1 - 5 klas School - 16,00 eetzaal - 16.45 ambachten en school - 17,45 pauze voor 1 - 5 klas - 18.15 gymanstiek - 19.00 eetzaal - 19.30 speelplaats/zaal - 21.00 bedtijd. van kleine jongens om 19.30 bedtijd.
Woendags en Zaterdags tot 12.00 hetzelfde als de doorweek. namiddag 16.00 eetzaal - 18.30 plechtige lof -
19.00 eetzaal - 21.00 bedtijd.

Vakantiedagen. 24December tot met 6 Januari (kerstvakantie op ivd) tot met 1940 )
Paaszaterdag tot met Maandag 2e week van Pasen
Zaterdag het laatste Julimaand tot met het begin September.
Later in 1940 wordt gewijzigd de vakantiedagen
Kerstvakantie op 23 December tot met 7 Januari
Paasvakantie op Dinsdag na Palmzondag tot met Maandag 2e week na Pasen.
Grote vakantie op Dinsdag het laatste maand Juli tot met begin September.

Vrije dagen op Feestdagen H. Francisius van Sales (de patroon van de doven) op 29 Januari - Maria Boodschap 25 Maart - H. Jozef op 19 Maart - Sacramentsdag ( donderdag na Drievuldigheidzondag) - H.H. Petrus en Paulus 29 Juni - O.L.Vr de Carmel 16 Juli - Maria Geboorte 8 September - H. H. Engelbewaarders 2 Oktober - Maria Onbevlekte Ontvangenis 8 December

Vrije dagen Karnavalsdagen - Sportdag in Maandag in eerste week van Juli - St Nicolaas - 7 December overburgingsdag - Jubilarissen van de priesters en Broeders/zusters.

Halve Vrije dagen Patroonfeest van Directeur en priesterleraren en Br Overste/Moederoverste en ijspretdag en hoge bezoek op Ivd.

Verder onder de directeurschap van Mgr J v Overbeek en MHr J v Eijndhoven de gewijzigden van de roosters van de schooltijden - St Joseph Ambachtschool - onderwijzen -
ontspannigen en ontwikkelingen. Daarna wort nog steeds meer uitbereiden naar de verbeteringen via de Viataal en Kentalis.
Rene van der Veen


Rene van der Veen
11 jaar geleden

Lezers en kijkers. Zo zeer groot belangerijk vergadering wordt gehouden in de bestuurzaal van Ivd. Volgens het ondergetekende in 1910 het nieuwe R.K. Instituut voor Doofstommen door twee Apostolisch - Vecaris zijn Mgr den Dubbelden Den Bosch en Mgr J van Hooydonk Breda hebben de orgineel papier die gaat over de directeur en het bestuurleden van Ivd. Dus bijna voor het zilverenjubileum van Mgr A.Hermus de direchteurschap van IVD worden de algemeen jaarvergadering gehouden.
over het nieuwe bestuurleden. Voor de eerste steenlegging van de nieuwe gebouw R.K. Instituut voor Doofstommen in 1909 was het bestuut Mr W. v Lanschot in 1909 en I.J. van Mierlo in 1911 en JHr Mr J Smits van Oijen in 1919. Daar de jaarvergadering hebben gesproken over het verslag van het afgelopen jaar. Misschien weet iedereen dat het jaarelijkse verslagboek wordt verdeeld dat gaat over de nieuwe opname en verlaten van de jongens en meisjes. En ook van het overlijden van Ivd Bewoners en de ontvangsten/financieel van het afgelopen jaar. Verder het bijzonder de onderwezen en opvoeding aan de dove leerlingen en nog meer.
Tijdens de jaarvergadering zijn aanwezig van 2 Bisschoppen en Vicaris-Generaal zijn Mgr A.F. Diepen Den Bosch - Mgr P Hopmans Breda - Mgr F.N.J. Hendrikx Den Bosch en Mgr J.M. v Oers Breda. hebben op de tafel overgelegd en gesproken met de Ivd Directeur Mgr A. Hermus en de Priesterleraar J v Overbeek de toekomstig de opvolger IVd Directeur aan Zeer Eerw J v Overbeek. dat was het gebeurde in Maart 1939 werd Mhr J v Overbeek benoemdt tot vice Directeur van IVd de geduurende tot de officeel als de directeur van Ivd op 2 Oktober 1940. Mgr A. Hermus verlaat van van het Instituut voor Doofstommen naar de rusthuis aan de Theerestraat de naast van het IVD verblijft tot met 10 Juli 1941 en begraaft op het kerkhof van Ivd.
De elke jaar het verslag verscheen in het begin jaar en later wordt niet meer verschijnt in 1942 de reden weet ik niet, maar somminge leerlingen hebben wel overgepraat dat het verslag de opname/vertrek van de dove leerlingen die hebben gemeld van hun geboorte, opgenomen en verlaten dan kunnen de doven leerlingen makkelijk elkaar kennismaking voor de toekomstig aan gaat trouwen. Maar de priesters van ivd waren wel tegen. Enkele priester zeide dat de dove jongen nog beste met het horende meisje elkaar hun kennismaking voor de toekomst en ook de andersom van de dove meisje met het horende jongen.
Toch worden het meeste gekozen dat jongen en meisje allebeiden doven gingen trouwen. IVd bestuurleden hebben geen sprake van.
Rene van der Veen.Maak jouw eigen website met JouwWeb