417. Boek Instituut voor Doofstommen in beeld deel 12

 

Reactie plaatsen

Reacties

Rene van der Veen
11 jaar geleden

Lezers en Kijkers. Mijn bedoeling dat gaat over het was wel beetje vreemd geval dat de uitreiking van de coupeurdiploma aan de dove leerlingen. Normaal heeft dat gezegd de aanwezig van de Examinator en Examencommissie. En ook geen Diploma van het gesubisdieerde leerlingstelsel wordt uitgereikt.
Zoals ik in 1944 het laatste jaar in Juli de leerlingstelsel diploma in mijn hand heb ontvangen dat de paar examinator en de directeur J v Overbeek waren aanwezig.

Foto 46 en 47 de durkkerij waar daar de oud-leerlingen waren werkzaam zijn J v Heeswijk, J Rosmalen, J v Eersel, W Smulders, P v Leeuwen, A Cox, W Berens , Dhr Rietveld en G Nales voor de boodschap met de post per kar naar de postkantoor in St Michielsgestel werd overgebracht, deed hij in lange jaren tot hij met pensioen ging.

De Schoenmakerij de Broeders-Leraar zijn Vranus en Rupertus de elke tafels met vierkante stoel die elke 3 dove jongens aan hun bezig voor de schoenen laten repareren. Het was zeer streng en mochten ze niet elkaar gebaren of spreken. Br Vranus was niet geliefde Schoenmaker-leraar, hij maakte zo dikwijls aarzelen met zijn woorden en slaagt hij het meeste de staaf van afvallige lood. En Br Rupertus was zo rustig en geduldig met de dove schoenmakers die konden altijd goed omgaan van het werk aan de reparatie van de schoenen. Hij was zeer goede ervaringen van het kapotte dingen dat maakt hij alles weer terug in orde. Later ging Br Vranus in 1936 naar Maastricht en zijn opvolger Br Theorictus dat maakt hij nog veel vrolijker met de dove schoenmakers en paar 1 jaar later in 1939 kwam Br Epolonius op ivd en was zeer jongste broeder van zijn leeftijd bijna 18 jaar oud. Hij was ook zeer geliefde broeder en nu in de schoenmakerij met de dove schoenmakers elkaar weer goed hebben opgelucht. Behalve de kleermakers hebben helemaal niet opgelucht door de ongelukkig Br Aretas die hij zo erg veel driftig woorden heeft gemaakt en gezegd. die duurt nog langer tot in 1946.

Foto 48 en 49 de kookschool der meisjes en de centrale keuken. De dove meisjes gingen zo normaal naar de kookschool om te leren en wat het verschillende soorten bezig naar de lekker koken, maar weet ik niet of ze wel of wel leert aan de koken?
De centrale keuken die wordt alles wat klaar geregeld voor de eten van alle bewoners van het instituut. daar waren 4 verschillende apart keuken die de bestemming voor de priesters, Broeders en Zusters, Mannelijk en Vrouwelijk oud-leerlingen en Jongens, Meisjes en kleuters.
Maar bleef toch niet altijd, want de Broeders klachten al over de ontevreden van Zusters in de Keuken. En gaf de directeur Mgr A Hermus toe dat bij de Broeders nog een nieuwe eetzaal laten bouwen en ook van onder een nieuwe keuken voor De Broeders. Dan kwam Br Severinus voor het eerste keer als de kokbroeder tot met in 1945 was zijn opvolger Br Suranus voor een jaar en aan het buurt Br Theodorus.

Foto 51 en 50 de mangelkamer en Atelier der hand-werken. Nr 50 waar blijft de foto ???
De mangelkamer de opleiding van een jonge zuster met 4 oud-leerlingen aan hun bezig van het schoone lakens en slopen wel meer dan 350 stuks. erg veel werk hoor!
Atelier der handwerken van de oude-leerlingen. zo heel veel gemopperde oude leerlingen dat de dove jongens hebben zo erg vaak een kapotte zwarte kousen met grote gaten als de aardappel. Ik droeg altijd met de kamgaren kousen met zeer fijne en mooie dunne strepen. ( Kaardgaren kousen met ruwe breedte strepen ) Toch brengt het niet geluk dat ik in het geval per ongeluk op de speelplaats ben gevallen en kreeg mijn zwarte kousen een paar groot gaten dat moest ik mijn paar kousen met de lintjes vastbinden en naar de wasserij wordt overgebracht. Nadien kreeg ik een paar kousen terug, schrok ik erg van dat heeft zeer lelijk gewerkt met de stoppen die wordt het gebruik van de wol kaardgaren gemaakt. Daarvoor moest ik het lijden van de knielen op de kerkbank en ook de achtervoeten die brengt zo vaak blaren die breekt de blaren open en later een groot zweer. Ik moest naar de aphotheek komen voor de groot zweer laten open maken met een speciaal mesje, En dan moest ik voor een week op stoel rusten en kunt niet de schoenen aantrekken .
Zo ja het was wel verschrikkelijk. De wolkamgaren zwarte kousen de lange van knie naar boven (Dijen) ongeveer 20 a 25 cm hoger met de zwarte breedte elastiek dat voelde ik helemaal niet op gemak. Gelukkig in 1940 de nieuwe directeur J v Overbeek dat de alle dove jongens mogen de (helft) kleurige kousen mochten dragen en zwarte lange kousen verdwijnt voorgoed. Zo eindelijk vond ik zeer prima en gemak van mijn het leven. Zo vroeger bij alle internaten in Nederland de kostganger jongens moesten de lange zwarte kousen dragen door de wettelijk van R.K Instellingen heeft geregeld.
Rene van der Veen.

Rene van der Veen
11 jaar geleden

Lezers en Kijkers. Alle van 9 foto,s voor de doven leerlingen van hun groot belang dat zij zo mogelijk bij hun ontslag uit het Instituut een vak of ambacht kennen naar het leven bij de maatschappy leer. Maar ik weet dat de dove leerlingen dat ze wilden nog liever andere vakken konden leren (B.V.) Adminstratie, Boekhouder, Schilder, Timmerman, mestelaar, sportleraar, enz. dat wordt helemaal niet toegestaan. alleeen maar voor de meisjes de atelier van de handwerken, huishouden, kookschool,
en voor de jongens kleermaker en schoenmaker verder niets.

Foto 45 In de kleermakerij de uitreiking der Diploma,s door de directeur Mgr A Hermus de bijgestaan zijn Br Goergerius Overste, Br Chrijsologus, Br Servus en Br Josaphat in 1934. Het was wel beetje vreemd geval dat de uitreiking van de coupeurdiploma aan de dove kleermakers met niet aanwezig van de examencommissie en examinatoren. Of wel dat Mgr A Hermus zijn het gewoonte verdelingen van de lekkerij aan de dove leerlingen zoals hij bijna elke dag op de voorschool was aanwezig om voor de kleine kleuters de snoepen te verdelen. Maar toch ik weet dat Br Josaphat was zeer ervaring en goede kleermaker die hij nog altijd buitengewoon duidelijk de lessen aan de kleermakers heeft onderwezen. Wel erg jammer dat in 1939 - 1940 de 15 Tuberculose jongens ( ik ook er bij ) die op de ziekenkamers door de ziekenbroeder Aretas heeft verpleegd, dat ging er groot probleem van de omstandigheden van de mishandelingen op de ziekenkamers de tegenover Br Arnoldus zijn ziekte aan de longen heeft wel de klachten ingediend met zijn overste Br Cheophas. Daarna wordt voor 2 e keer de verwisselingen van Br Aretas als de kleermaker-leraar en Br Josaphat als de Ziekenbroeder. zo erg jammer dat de goede kleermaker Br Josaphat voor goed van de kleermakerij moest verlaten. dus de groot puinhoop in de kleermakerij met zonder de ervaringen van de kleermaker-leraren zijn Br Chrysologus en Br Aretas. En alleen voor Br Servus wel goed en ervaring kleermaker, maar was zeer ouderwets mode van het kleding dat hij zelf de ontwerp heeft gemaakt voor de arme dove leerlingen hun kleding heeft aangeboden door het onkosten van het instituut zelf.
Toen Br Tatianus op 15 Augustus 1939 was geprofest en een week later kwam hij op ivd als de kleermaker- leraar en later in oorlogtijd ging hij studeren voor de behaalde diploma Gezel A , B, Coupuer en Meester diploma,s en ook geslaagde als de examinator. Van hem wat foutive heeft gemaakt van het verleden jaren op de kleermakerij aan de dove kleermakers met weinig ervaringen. Bijvoorbeeld geen lessen van de tekeningen van colbert, vest, pantalon, overgas, regenjas, plus-four enz. hebben gegeven, In 1952 was het begon dat Br Tatianus de beterschap van zijn foutieve heeft beloofd dat de verlaten van dove kleermakers had opgeroepen voor de voorbereiden examen dat gebeurde al in 1952 heeft Br Tatianus zeer goed ervaringen als de kleermaker de lessen aan de dove kleermakers gegeven en daarvoor ik heb in 1952 de diploma Gezel B, en in 1953 Gezel A, en in 1955 Herencoupeur en in 1958 Meester en hetzelfde jaar Theorie (Boekhouden) gehaald en ook andere kleermakers ook hebben gehaald. Onder de examen was wel streng dat 3 examinatoren waren aanwezig voor de controle, dat ging alles goed en prima en grote dank aan Br Tatianus. Maar later niemand weet dat wat er de toekomst in de maatschappy leer dat ging alles veranderd dat het bedrijf kleermakers in Nederland was bijna geheel verdwijnt door de uitbereiding van de confectiebedrijven. Nou mijn 6 diploma,s wordt in de kast gelegd dat het gebruikt nu niet meer. Logisch dat was de zonde van goede diploma,s zo maar moest weggooien. Toch ik heb helemaal geen spijt van dat ik vroeger heb verdiend, maar van te voren heb ik altijd gewild dat mijn beroep kiest naar de Adminstratie/boekhouder, dat door het instituut heeft geweigerd.
Rene van der Veen.

Maak jouw eigen website met JouwWeb