411. Boek Instituut voor Doofstommen in beeld deel 6

Lees verder bij map nr. 412

Reactie plaatsen

Reacties

Rene van der Veen
11 jaar geleden

Lezers en kijkers. De onder foto 19 zo alle oude - leerlingen droegen de gepaste kleding met erg mooie ouderwets in het jaren 1925. Ze leefden in het lange jaren op het instituut en waren niet altijd gelukkig. Br Corsinus was de leiding voor de oude leerlingen in lange periode jaren ( 40 jaar ) te streng met zonder de spontaan leven voor de oude leerlingen. Het was zeer verboden dat de oude leerlingen zo mogelijk met de jongens in contact nemen met het woorden met spreken en gebaren B.V. Goede morgen of middag of avond en ook groeten en ook niet door de raam naar het buiten waar de jongens op de speelplaats kijken. Ook de andersom van de jongens mochten niet met de oude leerlingen in contact nemen en ook niet door het raam van de oude leelingen eetzaal kijken. Als wie doet dat en kreeg het straf in 2 dagen.
zo ook het verplicht de elke dagen In de kapel de H. mis komen bijwonen en ook op Zondags in 2 keer en ook onder de liturige lof moesten bijwonen. Als wie van de oude leerlingen in vrijheid van het instituut naar het buiten in de dorp St Michielsgestel of elders in Vught, Den Bosch, Boxtel enz. moeten eerste toestemming vragen aan Br Corsinus. Zo wel heel vaak had hij de toestemming van oude leerlingen afgewezen. Maar de oude leerlingen hun goed verstand mochten wel in vrijheid naar het buiten van het instituut en moesten ze bij Br Corsinus melden. Het precies zelfde dat alle broeders van het instituut weggaan en terugkomen moesten ze bij Br Overste melden. Het was twee verschil van de oude leerlingen die ze op het instituut waren werkzaam met de betalingen loon en zakgeld. Het leven van de oude leerlingen op het instituut waren nog altijd aparte leven van de Broeders en Jongens. Natuurlijk de contact van de oude leerlingen bij de meisjesafdeling wordt nooit toegestaan. Eenmaal was het gebeurde toen ik op het instituut kwam voor de oude leerlingen op bezoek in paar dagen was ik erg zware verkouden en lag ik gewoon op bed. De volgende dag s morgens lag ik nog op bed en paar uit bed en ging ik naar het buiten om te verfrissen lucht te ademen . Juist kwam Br Theobertus zo erg kwaad gezicht naar mij toe en zeide hij " Waarom komt je vanmorgen niet in de Kapel " dat vond hij dat ik geen goed voorbeeld voor de jongens heb gegeven. Ik zei tegen Br Theobertus zo gewoon goede morgen. Neemt U niet kwalijk wat ik nu over heb gezegd dat ik ben erg zwaar verkouden en vannacht ben ik slecht geslapen. Och zeide Br Theobertus. sorry dat hij met mij heeft gezegd. Geeft toch niets dat ik heb wel goed begrepen. Maar ik dacht dat wel iets vreemd dat ik ben niet als de oude leerling van het instituut. Waarom ze bemoeit overal met mij de bezoekdagen op het instituut ?Ja dat komt omdat de oude leerlingen op het instituut zo mogelijk altijd gehoorzaam van de regelmatig moesten
aanvaarden. Toen Br Corsinus van het instituut verlaat en van hem de opvolger was Br Beatus, maar hield hij niet vol door de reden van hem de gezondheid, dat wordt Br Ignatio van hem overgenomen. De oude leerlingen kregen steeds meer vrijheid. Van te voren gingen Jan v Heeswijk en paar oude leerlingen het vrijheid naar elders in dorp en stad. Rond in het jaar 1987 worden de oude leerlingen ingekrompen door hun overlijden en enige overgebleven de oude leerlingen de automatische overgedragen naar de meisjesafdeling bij de oude damrs leerlingen. On hetzelfde jaar in 1987 gingen de Broeders en Zusters van het instituut verlaten. In Oktober 1987 heb ik tijdig de overgebleven oude leerlingen de afscheid genomen, later ben ik naar het kerkhof van ivd waar daar de oude leerlingen rusten, dat mijn het gebed voor hun zielerust en groet toewensen van mijn het leven in 1945 tot met 1958 dat ik ben de weekelijkse bezoek op ivd bij de oude leerlingen gekomen voor de medeleven van hulp met elkaar in gezelligheid mogen beleven. Nu voor mij het leven voor de oude leerlingen alles goed ben volbracht.
Rene van der Veen.


Rene van der Veen
11 jaar geleden

Lezers en Kijkers. De foto 18 waren zeer talrijk leerlingen en 0ude-leerlingen der meisjesafdeeling. zo de foto van de leerlingen der jongensafdeling stonden zijn erg trots bij het hoofdgebouw en foto van de leerlingen der meisjesafdeling stonden op de speelplaats met haar trots van de talrijke personen met zonder Zusters. zeer mooie leuke foto en goed herinnerigen bewaren.
op de speelplaats waar de lindebomen stonden, zag ik het feestelijke gekruiste vlaggen dat de dag groot feest van het zilverenjubileum als de directeurschap Mgr A Hermus hebben gevierd. Alle meisjes droegen de zwarte jurk met een witte kraag en geen witte strikjes aan haar hoofd. zijn opvolger van de IVD directeur aan Mgr J van Overbeek deed alles anders en alle zwarte jurkken met witte kraag voor goed werden verdwijnd in 1939 - 1940
de foto waar Mgr A Hermus op stoel zat en geheel links stond zeer bekende Mej Luassen (oud-leerling van ivd) werkte zij als de dienstbode bij het IVD hoofdgebouw. zij kreeg een mooie boven kamer met balkon waar de beneden de ingang van de meisjesafdeling. vroeger hebben de jongens wel overgepraat dat zij was zeer rijke vrouw met mooiste kleren en juwlieren.
Natuurlijk ik kan eigenlijk geen de namen van de leerlingen der meisjesafdeling noermen. zo goed daar waren zeer brave meisjes dat ze niet van ivd zijn weggelopen met zonder Zusters. Ha! Ha! natuurlijk niet want het ivd gebouw was zeer streng dat alle deuren zijn gesloten dus kunnen niemand uit de deur naar het buiten van IVD gebouw bereiken. Nu allemaal anders zijn geworden.
Rene van der Veen.

Rene van der Veen
11 jaar geleden

Lezers en Kijkers. Foto nr 17 en foto 7 uit ivdvaiatie 1 log 96 ( die ik heb op site geschreven ) Nu de bovenstaande foto 7 zo erg mooie herinneringen de leerlingen der jongensafdeling op de dag van het zilverenjubileum directeurschap van IVD. De dag was op vrijdag 20 Juli 1934 en wordt het feest gevierd op zaterdag 21 Juli 1934.
daarna een week later op 28 Juli begon de zomervakantie tot met 3 September 1934. ziet de foto de zittende jongens (kleuters) kwamen van de voorschool vandaan en pas na de zomervakantie 1934 worden ze overgeheveld naar de jongensafdeling.
ik geef de namen van de jongens (kleuters) en enige jongens.
1e rij de zittende van links naar rechts: Tinus van Grieken - Piet Bankras - ??? - Henk de Vogt - Louis Martens - ??? - Justin Willems - ??? - Herman Londenman - Arie de Goede - ??? - Bert van Gerven - Rene van der Veen (matroospakje) - Janus van Lieshot - ???
2e rij de staande van links naar rechts: Leo de Vogelaar - Sjaak Wemmers - Jan Smeets - Br Jeroen - Br Geogerius overste - Mgr A Hermus directeur van ivd - Br Cesarius - Br Liguiro - Pim Wouters - Gee van de Westen - Johan de Wagenaar.
De Namen van de Broeders: Links van beneden naar boven: Br Agaptius - Br Radelphus - Br Rupertus - Br Josepho - Br Servus - Br Richardo.
Rechts van benden naar boven: Br Judocus - Br Arnoldus - Br Igurio - Br Josaphat - Br Aloysius - Br Alanus.

Vorige op ivd Variatie 1 Log 11 Br Aretas met geslaagde kleermaker leerlingen schreef ik op site over de 12 jarige leeftijd Jan Megens die de enige jongen op Ivd was overleden in vooreindjaar 1938
Nu jullie de foto kunnen zien de zittende Br Geogerius Overste en Mgr Hermus Directeur van Ivd links Piet Colsters en rechts Jan Megens ( Blondhaar) zo zeer leuke jongentje ( rond acht jaar ). Jammer dat hij was ziek en zwakke blaasvormige zo makkelijk s. nachts op bed laten plassen en verzweeg hij zo vaak door de vrees van het slagen door de ziekenbroeder Br Aretas. het was tijd door de ingreep van de zware longontsteking in eind oktober 1938 daarna overleed hij in December 1938. toen hij ziek was en werd zo erg vermagerd, maar toen hij op de doodkist lag was zeer mooie en aardige engeltje en voor hem zijn het lijden geheel verlost.

o ik laat nog helemaal niet steek dat heb ik iets ontvreemd de naam van Broeder ziet de jongentje Gee van der Westen de achter staat Br Otgerus.

de foto van de leerlingen der jongensafdeling heeft opgemaakt op zaterdag 21 Juli 1934.
Rene van der Veen

Rene van der Veen
11 jaar geleden

Lezers en Kijkers. zie foto nr 19 Zo zeer buitengewoon mooie en historie foto van de oude leerllingen. Ik herkende de namen van de ivd oude-leerlingen, behalve 4 weet ik niet.
1e rij zittende: van links naar rechts.
J. Koperberg. - J. Rosmalen - ??? - Dhr Rietveld -
G Nales. - J de Breughel.
2e rij staande van links naar rechts:
Dhr Kamper - TH v Donk - M Neep - J Heeswijk -
J Bongaerts - ??? - Dhr Kosterink
3e rij staande van links naar rechts:
??? - Dhr Bleeker - J Kooymans - Dhr Cornilissen -
Dhr v Driessen.
4e rij van links naar rechts: A. Broeders - ??? -
W Smulders - G Schroder.
Hun de werkzaam op IVD Kleermakers - Schoenmakers - Durkkerij - huiskenchten - huishouden - gepensioeneerd.
Later zijn de nieuwe oude leerlingen bij gekomen zijn H Gerritzen, J v Iersel - Ed Onqenae - J Vercammen - G Bemboom - Dr M v Uden - Dhr Bierens. Zodra de enkele oude-leerlingen zijn overleden en was het laatste J Vercammen op zijn 90 jarige leeftijd overleden in 1990
Zij rusten in vrede. Rene van der Veen.

Maak jouw eigen website met JouwWeb