409. Boek Instituut voor Doofstommen in beeld deel 4

zie vervolg map 410

Reactie plaatsen

Reacties

Rene van der Veen
11 jaar geleden

Lezers en Kijkers. Foto 13 Even grapjes dat getal 13 is het ongelusdag!! Mgr A. Hermus zat heel heerlijk op de stoel en dacht hij dat de dag van zijn zilverenjubileum 25 jaar de directeur van Ivd daarvoor hij was erg groot trots als de vader van de dove leerlingen. Vogens van mij zeer waarschijnelijk niet juist dat gaat over de plaatselijk Bisdom in Noord-Brabant ( s,Hertogenbosch en Breda ) Toen A Hermus in huize te Klundert was geboren dat ligt aan de geheel West Brabant, die hoorde er bij de Bisdom in Breda. Mijn groot vraag of hij heeft naar de andere plaatselijk de Bisdom in s, Hertogenbosch gekozen. Toen hij van de Lager school verliet, en ging hij naar de Seminarie Beekvliet in St Michielsgestel en daarna naar Groot Seminarie Hoeven inplaats de kleine Seminarie Ypelaar in Nieuw Ginneken Bij Breda en groot Seminarie in Hoeven. Van het leeftijd 25 jarige werd tot priester gewijd en werkte hij als de professor in Seminarie Beekvliet in St Michielsgestel en over 4 jaar als de rector in het Pensionaat te Orele bij Eindhoven en over 10 jaar als de priester leraar - assisent directeur van Ivd te Halder (Nieuw-Herlaer) en over 7 jaar de officeel als de directeur van IVD op 20 Juli 1909. Zijn functie werkte het instituut voor Doofstommen naar de verbeteringen van het onderwijs voor de dove leerlingen met hun spreekmethode , liplezen, schrijven, rekenen, lezen, arbeids enz.
Hij was de 5ste directeur van ivd en mocht ook niet veregten van de vorige 4 Directeuren en 2 opvolgers directeuren.

De eerste directeur van Ivd was Mgr M v Beek op 30 September 1840, twee dagen voor de officiele opening, vertrokken 46 leerlingen en hun begeleiders vanuit Gemert naar Sint Michielsgestel. Zijn zeer grote ijverige begon de jaar in 1828 met 4 volwassen doofstommen hun lessen heeft gegeven. Hij kreeg de hulp voor de uitgebreide doofstommen leerlingen zijn 6 Zusters van de Dochters van Maria en Jozef (de Choorstraat van Den Bosch)
Over 12 jaar later heeft overgenomen van het gebouw Groot Seminarie als het gevestigd op R.K. Instituut voor Doofstommen te Nieuw-Herlear Halder de gemeente van St Michielsgestel. Daar het dovenonderwijs voorzag in ons grote behoefte aan de doofstommen leerlingen waaronder door de Zusters van de Choorstraat in 1840 de zorg voor de meisjes op zich nemen, terwijl de Broeders van Xaverianen van Brugge (Belgie), later gevolgd door de Broeders der Onbevlekte Ontvangenis van Maastricht, de zorg voor de jongens op zich nemen in November 1845.
Om de zware taak van de Directeur M v Beek enigszins te verlichten, werd de priester Martinus van Bommel aangesteld als vice-directeur van ivd in 1844

Door het vertrek van de Directeur M v Beek terug naar Brugge wordt opgevolgd aan de 2e nieuwe Directeur M. v Bommel in 1851. Hij zorgde voor de uitbreiding van de drukkerij en de start in 1844 van de hostiebakkerij.
Hij was zeer ervaring van de belast met financien waaronder vanaf 1851 iedere jaar met 2000 gulden (ongeveer 900 Euro) over de brug.
Hij was in 13 jaren als de directeur van Ivd en overleed hij in 1864

De opvolger van M v Bommel aan Zeer Eerwaarde Theo Slits als de 3e Directeur van Ivd in 1864. Hij deed no vernieuwde her onderwijs voor de leerlingen en zag het instituut verder uitbreiden, zowel wat leerlingen als gebouwen betrof. Het door hem ingevoerde gecombineer-
de systeem zou onder zijn opvolger.
Hij overleed in 1876 en begraaft op het kerkhof van nieuw IVD.

Van te voren kwam de 25 jarige priester Christanus Terwindt in 1951 als de leraar van het instituut en later de opvolger van Z.E. Theo Slits aan de 4e ivd Directeur aan Mgr C Terwindt in 1876. Zijn trouwe functie voor de dove leerlingen en Bewoners in maar liefst 59 jaar onafgebrok-
en werkzaam zijn in Nieuw-Herlar, waarvan 33 jaar als directeur. In 1988 werd hij benoemd tot de Geheime Kamerheer van de Paus Leo XIII. Zijn beleid was gericht op consolidatie en een rustige, maar gestage uitbereiding van de werkzaamheden,
Door Mgr Van de Ven de Bisschop van Den Bosch verzocht om Mgr C Terwindt zijn functie te verlichten en kreeg hij de hulp van een nieuwe priester leraar - Assisent Directeur van Ivd aan Mgr A. Hermus. Allebeiden hebben samen gewerkt voor het nieuw R.K. instituut voor Doofstommen aan Theerestraat te St Michielsgestel dat heeft al opgericht in Oktober 1910
Mgr C Terwindt overleed in 1910 en begraagt op het kerkhof van Ivd. De opvolger van hem aan Mgr A Germus was in 1909 en overleed hij op 10 Juli 1941 en begraaft op het kerkhof van ivd.

De Opvolger van Mgr A Hermus aan de 6e IVD Directeur aan Mgr J van Overbeek op 2 Oktober 1940, zette het instituut enkele belangerijke stappen op weg naar vernieuwing van zorg en onderwijs met de hulp van Prof Frans Rutten de hoogleraar experimentale psychologie aan de katholieke Universiteit Nijmegen.
Hij was zeer buitengewoon eenvoudig en maakte hij altijd vrolijk met de dove leerlingen. Vooral was hij een slimmeste persoon dat hij erg veel heeft meegemaakt onder de bezetting van de Duitsers. Hij gaf altijd de goede gunst voor iedereen dat de extra vakantie heeft aan-
geboden (kerstvakantie) Ik mag gerust zeggen dat Mgr J v Overbeek is de enige zeer beste en goede directeur van Ivd dat hij de dove leerlingen in de moeilijkheden heeft geholpen naar de goede oplossingen. Wel erg jammer dat hij iets te jong is heen gegaan in 1966 en begraaft op het IVD kerkhof.

In 1955 kwam de nieuwe priester-leraar van Ivd was J v Eijndhoven, hij was een echte soepliger priester en gaf hij iedereen in gelijk behandelingen van het onderwijs en opvoeding. In 1966 de opvolger van Mgr J v Overbeek de 7e Ivd Directeur aan Zeer Eerwaarder J v Eijndhoven zette hij nog steeds hetzelfde werk als zijn opvolger. Het Instituut worden totaal erg veranderd en buiten van IVd zijn alles vernieuwd met het gebouwen. Verder zag hij dat het ging goed en trekt hij de functie als de ivd directeur terug in 1991 en zijn opvolger aan Wel Ed Heer Pierik
De oude directeur J v Eijndhoven overleed zo pas in April 2013 en begraaft op het kerkhof in Netersel waar hij daar was geboren.
Rene van der Veen.