465. Zo schreef A. van Dal

Onderstaande tekst heb ik overgetypt uit De Vriend

Ondergetekende als oud-leerling van het Instituut kan u mededelen dat ik het best naar mijn zin heb, wat het leven betreft. Ik voel mij helemaal niet gehandicapt. Op mijn 4-jarige leefijd verloor ik mjn gehoor. Na een opleiding op het Instituut vertrok ik op mijn 13de jaar als schoenmaker, zonder is het bezit te zijn van diploma's. Toch heb ik mijn uiterste best gedaan. Ik kwam te werken op de schoenfabriek te Bata Best, waar ik spoedig veel vrienden kreeg, maar ik wilde hoger op en meer verdienen: vond een passende betrekking op de schoenfabriek "Nirva"e Valkenswaard. Wilt u meer inlichtingen winnen, went u zich tot de directie van de "Nirva". Ik kan u medelen, dat ze niets dan vol lof zijn over mijn werk! Dat de ouders zich ongerust maken over het lot van hun dove kind, kan ik me niet indenken, Wanneer zij eenmaal op het Instituut komen, zijn ze in goeie handen. Ze krijgen een beter onderwijs en opvoeding... en 'n mooie toekomst. Dat zult u later dankbaar waarderen!
De leiding doet alles om uw kind zo gelukkig mogelijk te maken, maar dat hangt er ook van of hoe groot de capaciteiten van uw kind is en of de ouders ook medewerking zullen verlenen. Er bestaan geen redenen zich ongerust er over te maken. Uw geld is goed besteed!!
Ik hoop dat zij waarlijk gelukkig mogen zijn naar ziel en lichaam.

A. van Dal

 

Reactie plaatsen

Reacties

Jan Keizer
10 jaar geleden

Oke ik zal zo gauw mogelijk oplossing zoeken om de teksten leesbaar te maken...

Jan Keizer

Wim Heerschop
10 jaar geleden

Hallo......
Kan de tekst wat uitvergroot worden?
Zo is het haast niet te lezen.