471. Broeder Beatus 80 jaar

Uit De Vriend 1966

Broeder Beatus 80 jaar

Daar zullen vele doven van opkijken. Is hij nu 80 jaar? Hoevelen van hen zullen bij hem in de klas gezeten hebben? Zullen hem nog voor zich zien met zijn grijze, nu witte, haren en zijn vriendelijk ...gezicht, dat wel eens probeerde boos te kijken. Maar dat lukte altijd, want hij was de goedheid zelf. Ja 9 mei 1966 wordt hij 80 jaar. Daarvan heeft hij 42 jaar in het instituut gewerkt en jaren voor De Vriend, afdeling jongens, gezorgd. Hij is nu niet meer in ons midden, omdat zijn lichamelijke toestand voortdurende verzorging nodig maakt. Hij is naar Maastricht gegaan.

Reactie plaatsen

Reacties

Jan Jonkman
10 jaar geleden

Rene, het verhaal dat je hieronder schreef over Br. Beatus klopt heel veel wel en wat je nog niet wist dat hij heel wat gedichten en liedjes had geschreven voor de zanguitvoering voor jubilea's. Naast het schrijven van veel leesboeken voor scholen en daar had ik heel wat van gelezen, deed hij ook vele reisverhalen en feuilleton's in de ,Vriend' laten plaatsen. Bij zijn eerste ziektegeval had hij een onzekere keelaandoening en daardoor werd zijn stembanden verwijderd. Hierdoor kon hij na het ziekenhuis heeft verlaten niet meer normaal hardop praten. Hij hoefde alleen maar kunnen fluisteren en veel broeders konden hem gelukkig toch wel volgen wat hij zei en veel doven hadden daar niets van gemerkt en konden wel gemakkelijk met hem liplezen. Tijdens deze ziekte gaf hij zijn dirigent-stokje over aan Br. Damacenus. Voor mij persoonlijk vond ik hem een heel wijs man en heel goede onderwijzer geweest.

Jan Keizer
10 jaar geleden

Rene van der Veen bedankt voor je verhaal.

Wim Heerschop. ik heb gevonden wanneer hij gestorven is: 9 juni 1976

Rene van der Veen
10 jaar geleden

Hier vertel ik over Br. Beatus dat zijn de naam Gijsberts Roeling. Geboren te Schiedam op 9 mei 1886 en op zijn 20 jarige leeftijd op 15 Augustus 1906 deed zijn proefessie te Maastricht en werd opgeroepen tot zijn verheerlijkt leven op 9 juni 1976 op zijn leeftijd 90 jaar.
Na de geprofest ging hij naar de Broederhuis in Helmond. Daarna werd hij opgeroepen om voor hem een nieuwe functie als de dovenonderwijs op het Instituut voor Doofstommen te St Michielsgestel op 23 Augustus 1922.
Voor Br. Beatus was helemaal niet vervreemd als de onderwezen voor de doven. Want zijn ouders en familie waren zeer christelijk opvoeding. Hij was zeer zachtmoedig, vriendelijk, vroomheid, beminde en ijverige broeder. Vooral had hij nog liever het laagste klassen voor de kleine jongens in de klas onderwezen. Hij kent helemaal niet de opvliegende kwaad, maar wel eventjes boos en later lacht hij weer. Veel jongens zagen heel graag met hem in het vele jaren op het instituut.
Gelukkig dat ik op mijn leeftijd 7 jaar zat bij hem in 2e klas in 1935/1936 die van 1e klas bij Br. Arnoldus werd overgegaan,
Br. Beatus leerde de jongens het woorden en ook kleine sommetjes die allebeiden op de schrift op het juiste lijn schrijven. Vooral schreef Br. Beatus op het bord met zeer verfijning en duidelijk woorden zo ja hij schrijft zeer heel mooi met verticaal. Toen ik de zomervacantie in 1936 terug op het instituut ben ik overgegaan van 2e klas naar 3e klas bij Br. Otgerus. Ik begon huilen dat wou ik graag in 2e klas blijven zitten, dat omdat ik veel om hem van te houden als mijn vader. Toch beviel in 3e klas ook goed dat Br. Otgerus en Br. Beatus alle tween vegelijking de goede broeders en volgde naar de 4e en 5e klas bij Br. Richardo zoals ook hetzelfde drieen goede broeders. En dan 7. 8, 9, en 10 klas bij Br. Judocus die gaat het goed, maar was het probleem door Br. Aretas mij in 3 jaren heeft gepest in kleermakerij, daarvoor heb ik geen zin meer om verder goed best op de school.! Ziet op site variatie 1 log 11.
Ik geloof vooral bijna niemand hadden geweten, Br Beatus als de dovenwijzer en ook de boekschrijver dat hij heel veel boeken heeft geschreven voor het dovenonderwijzen op het instituut.
Hij leefde op het instituut zeer gelukkig dat hij wat nog meer kunt doen als de bovenkapel de zangers van de Broeders en tuinman met het mooiste bloemen, Gladiolen, Rozen, Dahlia, Begona, Asters en Azela die wordt gebruikt voor de versieringen in de kapel van het feestdagen.
Hij deed nooit voor hem zelf en gaf voor iedereen graag en kreeg hij het hulp van Br. Otgerus dat hij de tijdens het feestdagen de mooie bloemen aan het altaar en twee zij-altaren in de kapel heeft versierd. En Br. Jeroen zo het bekende de liefhebberij van de grote planten palm, vrouwentongen, lidcatussen, cilva met oranje bloem waar in de kapel, gang, klassen, speelzaal daar stonden. Bij het slechte weer nam Br, Jeroen de alle planten van het binnen instituut naar het buiten speelplaats op de grond heeft gezet bij het weer van regen en motregen maakt de planten weer schoon van deafvalige fijninge stof.
Br. Beatus kreeg het mooiste dag op 15 Augustus 1931 zijn zilverenjubileum geprofest en hetzelfde dag van zijn neef Br. Archangelo werd geprofest met 4 IVD Broeders zijn Theobertus, Leovigild, Alcuino en Paschasius.
Het jaren ging steeds voorbij de gezondheid van Br. Beatus niet zo best en heeft geopereerd van zijn keel, daarna werd steeds meer geplaagd door de ziekte.
Toch Br. Beatus bleef het werk voor de doven om het boeken verder te schrijven en poosje later werd hij overgenomen van Br. Corsinus de groepleider van oud-leerlingen, Nadien in het korte tijd gaf hij op dat kon hij niet meer volhouden en werd overgedragen aan Br. Ignatio.
De ziekte van Br. Beatus viel nog wat langzaamerhand zwaarder en werd hij opgeroepen voor het opname in het verpleeghuis van de Broeders de vlakbij Broederhuis in Maastricht. O wat voor hem nog dubbel zwaar en bad hij aan De trouwe Maria de patroon van de Broeders Onbevlekte Ontvangenis vragen voor de verzachten van het lijden. Hij begon zwaar met zijn emotieneel dat moest van het instituut verlaten in 1962, dus blijft voor hem een goede en mooie herinneringen van 42 jaar trouw op het instituut voor doven was werkzaam. Op de dag van het afscheid op het instituut begon hij de tranen van zijn ogen en bleef toch voor irdereen vriendelijk en ging van hem het sterkte naar het verpleeghuis te Maastricht.
Gelukkig voelde hij wel beetje vlugger als weer thuis was.
Op de dag 15 Augustus 1966 werd hij uitgenodigd voor het feest van zijn goudenjubileum als de broeder op het instituut wordt gevierd. Mijn herening steeds nog dat ik ook ben aanwezg en kwam de jonge overste Br. Acharius bij mij en zaten elkaar gesprek en aten de hapjes en drinken.
Br, Beatus mocht voor een week op het instituut blijven voor de genieten met elkaar de Broeders.
Terugkeer naar het verpleeghuis te Maastricht, kwam ik het meeste weekend naar hem op bezoek en zag ik hem aan de tafel het bezig de boek schrijven voor het dovenonderwijzer dat houdt hij vol met zonder weglaat.
Ook de professor uit Luik Belgie kwam bij hem en hadden samen gesproken en geschreven over het dovenonderwijs in Nederland en Belgie,
Toen Br. Beatus 88 jaar oud was, kwam ik bij hem op bezoek met de grote vruchtenmand met verschillende vruchten en vruchtensap voor mijn uitdankbaarheid de tijdens op het instituut. Latet kwamen zeer mijn goed bekende de trouwe samen Br. Archangelo en Br, Theobertus bij hem en maken elkaar het gezellig met woorden hebben gesproken. Naderhand was het van plan op 9 mei 1976 voor de organiseren van Br.Beatus zijn leeftijd 90 jaar en over 3 maanden 70 jarige jubilieum als de broeder het feestelijk in Broederhuis te Maastricht wordt gevierd. Helaad ging het niet door dat het gezondheid van Br. Beatus nog steeds slecht en de dag waren het aanwezig van Br. Archangelo, Br, Theobertus en Br. Epolonius bij hem op de sterfbed en kreeg ik het telegram van Br. Theobertus deelde mede dat Br. Beatus lag op de stervende bed en volgende dag weer opnieuw telegram bericht dat Br. Beatus was overleden op 9 juni 1976.
Mijn vrouw Paula en ik zijn bij het uitvaart van Br. Beatus bijgewoond met het mooiste grote krans met rood rozen met de lint er op staat.,, dank wel Br, Beatus. Rust in Vrede van Rene en Paula. Van te voren verzoekt Br. archangelo ons dat wij met hem mee gingen naar het opengebaarde stoffelijk van Br. Beatus voor het afscheid met het gebedje.
Ik zag daar een oud leerling van IVD Jan Genk die hij zat op de stoel met het bezig de tekening naar de stoffelijk van Br. Beatus. Toen het klaar was laat hij ons laat zien, dat was zeer mooi en duidelijk vergelijking als het leven van Br. Beatus. dan wordt aan Br. Archangelo afgegeven en was hij zeer blij met ogentranen.
Zo het gebed stast er
Laten wij God danken voor zijn goedheid, die hij heeft geloond in.
Broeder Beatus was een voorbeeldig religieur: een man van gebed. En grote aktiviteit. Gedurende twee en viertig jaren gaf hij met veel toewijding en opoffering zijn zorg aan de dove jongens te St Michielsgestel. Daarnaast vervulde hij voor de kommuniteit met zorgvuldigheid nog andere taken. In de omgang was hij een bescheiden, goedhartige, gedienstige en gezellige man.
De katholieke scholen verrijkte hij jarenlang met series leesboeken. Hij leve in de vreugde van de Heer samen met zijn familie en medebroeders.
Br. Beatus mijn grote dank dat U voor mij op het instituut zo prachtig heeft opgeleid en gedaan. En dan vergeet ik u mijn het hele leven nooit!!!! Br, Beatus rust in vrede tot de wederopstandig van de dood weer leven voor de eeuwigheid gelukkig in het Paradijs.
Rene van der Veen.Jan Keizer
10 jaar geleden

Wim Heerschop

O, dat moet ik nog zoeken.. ik heb zoveel De Vriend bladen... Binnenkort of later zal ik kijken wanneer hij gestorven is.

Wim Heerschop
10 jaar geleden

Ik heb Broeder Beatus goed gekend. Wanneer is hij overleden en hoe oud is hij geworden?