415. Boek Instituut voor Doofstommen in beeld deel 10

 

 

Reactie plaatsen

Reacties

Rene van der Veen
11 jaar geleden

Lezers en Kijkers. De foto 35 de Hand-Alphabet. Grote vraag waar komt gebarentaal vandaan? De eerste afbeeldINGEN van geBARENTAAL en vingerspelling zijn afkomstig uit Middeleeuwse kloosters. Monniken die de gelofte van zwijgzaamheid hadden afgelegd, mochten niet met elkaar praten. Ze bedachten echter een systeem met afgesproken tekens en gebaren., zodat ze via deze stille uitweg toch met elkaar konden communieren. De Hand-alphabet verwijndt de tegenwoordig nooit en blift nog altijd bestaan. Zoals de journaal de dove tolk gebruikt ook de hand-alphabet uit de woorden van de plaatsen stad of dorp en ook wat een andere Nederlandse taal. OP het instituut de oude-leerlingen konden zeer goed en buitengewoon de handalphabet uitvoeren met naar de
hele zin. Hele wereld waar de doofstommen leerlingen leerden de Hand-Alphabet dat gebruikt het meestal in Amerika en Engeland. Ja hele wereld de Hand-Alphabet blijft hetzelfde zoals in Nederland. Ik vind dat de vingerspelling uit Hand-Alphabet was zeer zeldzaam door de uitvinding van de Middeleeuse kloosters.

De foto 37 Twee Handig en Vinger Alaphbet. In verelden jaren ken ik de Twee-Handig en Vinger-alpabet het goed, maar tegenwoordig in Nederlandse Doveninstituut gebruikt het niet, vooral op Doveninstituut in Amerika gebruikt erg veel. Ik heb wel daar ontmoet gehad en ik kan helemaal de Twee-Handig en Vinger-Alphabet niet volgen, want dat vond ik dit erg druk en beetje overdreven. Het gebruik van de Vinger-alphabet was helemaal niet op dovenonderwijs methode. Maar Op het Instituut voor Doofstommen Te St Michielsgestel de oude-leerlingen gebruik de Twee-
Handige gebaren met zonder de Vinger-alphebeth. Het
wasc zeer buitengewoon mooi. Bijvoorbeeld het geheel gebed van Onze Vader en Wees Gegroet gebruil met twee-handig gebaren van het begin Onze Vader tot met Amen en Wees Gegroet tot met Amen. En ook de Tien en vijf Geboden, Oefenig van Geloof, Hoop, Liefde en Berouw, Het gebed van de Engelbewaarders, de Zielerust van het overledende enz. Ik mag ook zeggen dat ik nog mijn herinnerde van twee-handig zou kan gebaren, dat kan ik nooit vergeten, want dit Twee-Handig gebaren vond ik zeer mooi en merkwaardige voor de dove oude-leerlingen. Wel beetje jammer dat Twee-Handig was langzaamerhand verdwijnt.

De foto van de lippen bij het uitspreken van verschillende letters. uit in 1836. Het was niet gemakkelijk voor het aflezen van de lippen. Toen Mgr M v Beek de eerste directeur van het instituut voor doven, gaf hij de voorkeur aan gebaretaal boven liplezen. Die Beantwoordde namelijk beter aan het belangrijkste doel, ja dat klopt. Bivoorbeeld het kondigen van het geloof. Immers doven konden een kerkdienst in gebarentaal veel beter volgen dan een mis volgens de orale methode. Het schaarste kaarslicht in kerk of kapel en de grote afstand tussen priester en gelovigen maakten liplezen bijna onmogelij. Dat is waar!!! Daarom de goede oplossing naarzijne directe opvolgers waren dezeldfe mening toegedaan. Ook zij hielden vast een gebarentaal, al werd spraakafzien, (liplezen) een apart vak voor doven die nog enige gehoor hadden.
Zo niet verwonderlijk dove leerlingen maakten vaak zelf al gebruik van gebaren voor de aangewezen manier om met doven in contact te komen. die is niet gebarenmethode. dat bedoelt alleen spreken en gebaren elkaar goed kunnen verstaan, dat is altijd belangerijk.
Ademhalingsoefeningen aan de doofstommen leerlingen in de klas wordt elke s'morgens gehouden en later leerden ze naar de spreekmethode dit gebeurde de omstreeks in 1900. dat was zeer hoe veel geduld de onderwijzers en onderwijzeres zich moeten getroosten, zal een ieder gemakkelijk kunnen bevroeden.
Rene van der Veen.

Maak jouw eigen website met JouwWeb